รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน อิ๊กซี...คืออะไร ?
อิ๊กซี่
เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยในการเจริญพันธุ์โดยวิธีการฉีดหรือเจาะใส่ตัวอสุจิเข้าไปในเนื้อของเซลล์ไข่ วิธีการทำอิ๊กซี่จะใช้เข็มดูดน้ำเชื้อที่แข้งแรงฉีดเข้าไปในไข่ที่สมบูรณ์โดยตรง หลังจากนั้นนำไข่ที่มีการผสมแล้วไปเลี้ยงให้เป็นตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป อิ๊กซี่ช่วยแก้ปัญหาให้กับฝ่ายชายที่มีจำนวนน้ำเชื้ออสุจิน้อย ตัวอสุจิไม่ค่อยเคลื่อนไหว หยุดนิ่งอยู่กับที่ พิการ หรือผิดรูปร่าง ช่วยให้คู่สามีภรรยามีลูกสมบูรณ์ได้ตามปรกติโดยทั่วไป ผลสำเร็จของการทำอิ๊กซี่ในปัจจุบันสูงถึง 30-40 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ขึ้นกับความแข็งแรงของเชื้ออสุจิและขั้นตอนต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป