รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ริกเตอร์เกี่ยวอย่างไรกับแผ่นดินไหว
ริกเตอร์
มาจากชื่อเรียกตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ด้านแผ่นดินไหวชาวอเมริกันชื่อ ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ ซึ่งค้นพบว่าการวัดค่าแผ่นดินไหวที่ดีที่สุดคือการวัดพลังงานของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในขณะการเกิดแผ่นดินไหว การวัดแผ่นดินไหวมีสองแบบ คือ การวัดขนาดซึ่งเป็นการวัดกำลังหรือพลังงานที่ปลดปล่อยในการเกิดแผ่นดินไหว และการวัดความรุนแรงโดยเป็นการวัดผลกระทบของแผ่นดินไหว ณ จุดใดจุดหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคน โครงสร้างอาคารและพื้นดิน ขนาดของแผ่นดินไหว 1-4.9 ริกเตอร์เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก 5.0-5.9 ริกเตอร์เป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลางสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารได้ ส่วนขนาด 6 ริกเตอร์ขึ้นไปหมายถึงแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่มีการสั่นไหวรุนแรง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป