รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน มีอะไรใน น้ำเคลือบเซรามิก
การเคลือบเซรามิกยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทนทาน แข็งแรงไม่รั่วซึมง่ายต่อการทำความสะอาดและเพิ่มความทนทานแข็งแรงต่อแรงกระแทกทั้งนี้เพราะในน้ำเคลือบเซรามิกมีสารประกอบออกไซด์หลายชนิด ออกไซด์เกิดจากธาตุออกซิเจนไปรวมกับธาตุอื่นๆ ที่เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ อย่างออกไซด์จับตัวกับก๊าซไฮโดรเจนจะได้เป็นไฮโดรเจนออกไซด์ ออกไซด์ที่มีอยู่ในน้ำเคลือบมีคุณสมบัติทั้งช่วยลดอุณภูมิในการหลอมตัว อย่างโซเดียมออกไซด์ และแคลเซียมออกไซด์ ซึ่งมีในแร่ฟันม้าและหินปูน ออกไซด์ที่ควบคุมความหนืด ความแข็งแรงอย่างอลูมินาที่มีอยู่ในดิน ออกไซด์ที่เป็นเนื้อแก้วอย่างซิลิกาที่มีอยู่ในทราย น้ำเคลือบเซรามิกมีทั้งชนิดที่เผาในอุณหภูมิต่ำส่วนใหญ่จะใช้สารประกอบออกไซด์ที่เป็นด่าง น้ำเคลือบเซรามิกที่ใช้อุณหภูมิสูงในการเผา ส่วนใหญ่จะใช้สารประกอบออกไซด์ที่เป็นทั้งกรดและด่าง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป