รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน จิงโจ้น้ำเดินบนผิวน้ำได้อย่างไร
จิงโจ้น้ำเป็นแมลงมวลน้ำชนิดหนึ่ง และจิงโจ้น้ำสามารถยืนหรือเดินบนน้ำได้เพราะที่ปลายขาของมันมีขนเส้นเล็กๆ เคลือบด้วยน้ำมันทำให้ไม่เปียกน้ำ จิงโจ้น้ำพยุงตัวบนผิวน้ำได้โดยอาศัยแรงตึงผิวของน้ำที่ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผิวหน้าของน้ำหดตัวลงจนมีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มบางที่ยืดหยุ่นได้ มองเห็นเป็นฟองอากาศตรงปลายขาช่วยให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป