รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่ 2 แบบคือ แบบที่มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติอย่างฟ้าผ่า ปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย์ และแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างสถานีส่งสัญญาณต่างๆ สัญญาณจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแทรกสอด สะท้อน หักเห และเลี้ยวเบนได้และไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่จึงสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ อย่างคลื่นแสง คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ และรังสีเอกซ์ เวลาที่เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีคลื่นออกมาด้วย ถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมๆ กันก็อาจจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนกัน และสร้างความเสียหายได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป