รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ภาพยนตร์ 3 มิติ
การผลิตภาพยนต์สามมิติจะใช้กล้องสามมิติที่มีกล้องสองตัวประกอบกันในการถ่ายภาพจะใช้ฟิล์มสองชุดบันทึกภาพพร้อมๆ กัน ภาพที่ได้จะแทนการมองด้วยตาซ้ายและตาขวา เมื่อฉายภาพด้วยฟิล์มสองม้วนที่ให้ภาพต่างกันเล็กน้อย ภาพสองภาพจะตกซ้อนเหลื่อนกันบนจอจากนั้นแว่นตาสามมิติจะช่วยแยกให้ตาซ้ายรับภาพหนึ่ง ตาขวารับอีกภาพหนึ่ง ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสมองในการประมวลภาพจากตาทั้งสองข้างให้ออกมาเป็นภาพสามมิติที่ดูเหมือนจะนูนออกมาจากหน้าจอได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป