รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน เปลือกหอยเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
หอยจะสร้างเปลือกของมันตั้งแต่ที่ยังเป็นไข่ โดยสร้างจากเนื้อที่ปกคลุมลำตัวด้านนอกและเมื่อรวมกับหินปูนและสารแคลเซียมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมจะทำให้เกิดการจับตัวกันกลายเป็นชั้นเปลือกแข็งหุ้มลำตัว ส่วนสีสันและลวดลายเกิดจากการที่เปลือกหอยดูดซึมเอาสารปนเปื้อนในน้ำตลอดทั้งของเสียที่ขับอออกมาและอาหารที่กินเข้าไป จนทำให้เกิดสีสันที่แตกต่างกันออกไป เปลือกหอยยังบ่งบอกถึงสายพันธุ์ของมันและยังเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิภายในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป