รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน กลิ่นดินหลังฝนตก
กลิ่นคล้ายไอดินที่เราได้กลิ่นหลังฝนตกคือ จีออสมิน จีออสมินเป็นสารที่ได้มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในดินที่ชื้นและอบอุ่นมีคุณสมบัติทนความร้อนและอยู่ได้นานหลายปี โดยช่วงที่แห้งแล้งดินเริ่มขาดแคลนสารอาหารแบคทีเรียจะเริ่มสร้างสปอร์ที่มีสารจีออสมินเพิ่อขยายพันธุ์จนเมื่อฝนตกลงสู่พื้นดินที่มีสปอร์อยู่มันก็จะลอยเป็นละอองลอยอยู่ในอากาศทำให้เราได้กลิ่นคล้ายไอดิน นอกจากนี้ยังพบสารจีออสมินจากพืชผักบางชนิดอย่างพวกบีตรูทและสาหร่ายบางชนิดจึงอาจทำให้แหล่งน้ำรวมถึงปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้นมีกลิ่นคล้ายกับโคลนปนเปื้อนมาด้วยถึงแม้จะมีอยู่ไม่มากก็ตาม อย่างไรก็ตามสารจีออสมินไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเรา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป