รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน แบตเตอรี่
แบตเตอรี่คือเซลล์เชื้อเพลิงที่ทำมาจากสารเคมีที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่แบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ แบบใช้แล้วทิ้ง และแบบอัดไฟได้ใหม่ แบบใช้แล้วทิังนิยมผลิตด้วยสารพวกสังกะสี คาร์บอน อัลคาไลน์ เหมาะกับการใช้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่าง นาฬิกา รีโมตคอนโทรล และของเล่นเด็ก ส่วนชนิดอัดไฟใหม่นิยมใช้นิเกิลแคดเมียมเป็นส่วนประกอบ สารเคมีทั้งสองชนิดนี้ถ้าใช้หมดแล้วก็สามารถอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่ก็จะคืนสภาพเดิมเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกครั้ง โดยสามารถอัดไฟได้ถึง 500 ครั้งจึงใช้กับพวกคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป