รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ปลวกย่อยสลายไม้ได้อย่างไร
ในเนื้อไม้หรือใบไม้มีเซลลูโลสซึ่งเป็นสารที่ทนต่อการผุ่กร่อนแต่ธรรมชาติของปลวกสร้างให้พวกมันมีผู้ช่วยในการย่อยเซลลูโลสให้กลายเป็นอาหารของพวกมันได้ โดยอาศัยโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้ของพวกมัน เมื่อเนื้อไม้ผ่านเข้าไปในท่อทางเดินอาหารของปลวกซึ่งแบ่งออกเป็นสามตอน คือ ลำไส้ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย ซึ่งเป็นลำไส้ใหญ่ทีมีกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้น และภายในลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายนี้จะเป็นที่อาศัยของโปรโตซัวซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากโดยภายในลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายนี้จะมีน้ำหรือของเหลวบรรจุอยู่ ซึ่งโปรโตซัวเปล่านี้ก็จะว่ายวนเวียนไปรอบๆ เนื้อไม้และขับน้ำย่อยออกมาย่อยเซลลูโลสให้กลายเป็นอาหารของมันและก็กลายเป็นอาหารของปลวกนั่นเอง โปรตัวซัวเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อความเป็นความตายของปลวกที่กินเนื้อไม้เพราะถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกเหล่านี้ก็จะตายเพราะขาดสารอาหาร

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป