รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ทำไมอิ่มแล้วจึงง่วง ?
เมื่อเราทานอาหารมากๆ ทำให้กระเพาะอาหารต้องย่อยอาหารอย่างหนักไปด้วย ในระหว่างนั้นเลือดก็จะไหลมาที่กระเพาะอาหารมากว่าอวัยวะอื่นโดยเฉพาะสมองจึงทำให้รู้สึกง่วงซึมเฉื่อยชาหลังทานอาหาร นอกจากนั้นการทานอาหารประเภทเส้นที่มีแป้งและน้ำตาลมากเกินไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดขึ้นสูงกว่าปรกติทำให้อารมณ์และสมาธิไม่สมดุลส่งผลทำให้ง่วงซึมและอ่อนเพลียเกิดขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป