รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน รอยสัก ติดง่ายแต่ลบยาก
รอยสักเกิดจากการใช้เครื่องมือแหลมๆ แทงเข้าไปในผิวหนังเพื่อใส่สีเข้าไปที่ชั้นหนังแท้ สีจะแพร่กระจายไปสู่เนื้อเยื่อและถูกดูดซึมเก็บสะสมไว้จนปรากฏเป็นรอยสักและนานวันรอยสักเริ่มมีสีซีดจางลงเพราะในชั้นหนังแท้มีเซลล์ที่คอยดูดกลืนหรือย่อยเม็ดสีขนาดเล็กและส่งผ่านอนุภาคสีเหล่านี้ลงสู่เซลล์ผิวหนังที่อยู่ลึกกว่าอย่างช้าๆ เม็ดสีบางส่วนจะถูกส่งไปทำลายที่ต่อมน้ำเหลืองและถูกขับออกนอกร่างกายทำให้รอยสักค่อยๆ จางลง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป