รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน คราบพลัค คืออะไร ?
คราบพลัคคือ คราบของจุลินทรีย์และมูลของมัน ลักษณะเป็นคราบขาวๆ เหนียวเกาะอยู่บนตัวฟันและคอฟันส่วนต่อกับขอบเหงือกก็มี คราบพลัคจะมากหรือน้อยขึ้นอย่กับปริมาณอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งก็คือเศษอาหารนั่นแหละครับ เมื่อจุลินทรีย์เจริญเติบโตก็จะไปเกาะตามผิวฟันหรือซอกฟันของเรา หากสะสมมากขึ้นก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำลายกลายเป็นหินปูน หรือหินน้ำลายทำให้ฟันผุ ถ้าเราทานอาหารพวกแป้งและน้ำตาลก็จะทำให้คราบพลัคสะสมมากขึ้นเพราะอาหารพวกนี้จะนุ่มและเคี้ยวง่ายจึงมักจะติดอยู่ตามซอกฟันและผิวฟัน ถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดก็จะมีคราบพลัคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป