รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ใยแมงมุม
ใยแมงมุมเป็นสารประกอบประเภทโปรตีนที่จัดเรียงตัวเป็นระเบียบมากจึงทำให้แข็งแกร่งกว่าเหล็ก 5 เท่า และยืดหยุ่นได้ 2-3 เท่า ตัวอย่าง ใยแมงมุมขนาดเท่าแท่งดินสอเพียงเส้นเดียวก็สามารถหยุดเครื่องบินโบอิ้ง 747 ได้อย่างไม่ยากเย็น หลังจากสร้างใยแมงมุมเสร็จแล้วแมงมุมจะสร้างเส้นใยอีกเส้นหนึ่งให้เป็นเหมือนสายโทรเลขติดต่อระหว่างใยกับตัวมันเองเมื่อมีแมลงมาติดเส้นใยมันจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนและกลับไปโจมตีเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเส้นใยที่สร้างไว้ไม่เหนียวแล้วแมงมุมก็จะกินเส้นใยเก่าและสร้างเส้นใยใหม่ขึ้นมาทดแทน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป