รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน สีสันและลวดลายบนปีกผีเสื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร
ลวดลายบนปีกผีเสื้อเกิดจากการเรียงตัวของเกล็ดสีขนาดเล็กทั้งที่มีสีและไม่มีสี ผีเสื้อแต่ละตัวจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากการเรียงตัวของเกล็ดสีนั้นจะแตกต่างกัน ผีเสื้อสามารถผลิตเม็ดสีได้จากสารเคมีในตัวเองและจากอาหารที่กินเข้าไปซึ่งจะให้สีที่แตกต่างกัน ส่วนเกล็ดที่ไม่มีสีจะมีลักษณะเป็นสันนูนสะท้อนแสงได้ถ้าเรามองปีกผีเสื้อด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเหมือนผงฝุ่นเล็กๆ และใช้มือจับปีกของผีเสื้อเกล็ดเล็กๆ เหล่านั้นก็จะหลุดออกมาถ้าเผลอไปโดนตาก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป