รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ปิโตรเลียมเจล คืออะไร ?
ปิโตรเลียมเจลมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวไม่มีกลิ่นไม่มีรส ได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยใช้ความร้อนแปรสภาพน้ำมันกลายเป็นไอจะลอยขึ้นสู่ชั้นบนของหอกลั่นแล้วกลั่นตัวเป็นน้ำมันต่างๆ และที่จุดเดือดอุณภูมิ 150-275 องศาเซลเซียสที่ไอกลั่นตัวเป็นน้ำมันเบนซินและเกิดสารเหลืองค้างเกาะอยู่ชั้นบนของหอกลั่นเรียกว่า พาราฟิน และส่วนนี้แหละที่นำมาทำเป็นปิโตรเลียมเจล เพราะปิโตรเลียมเจลมีคุณสมบัติในการรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณจึงนิยมนำมาผสมในเครื่องสำอางหลายชนิด นอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมของยาหม่อง ใช้เคลือบเสื้อผ้า และนำมาทำเทียนไขได้ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสนิมและลดเสียงดังจากการเปิดปิดประตูหน้าต่างได้อีกด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป