รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ไรฝุ่น
ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขาข้อตระกูลเดียวกันกับแมงมุมและเห็บมี 8 ขามีขนาดเล็กมากประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไรฝุ่นจะกินเศษผิวหนังและรังแคเป็นอาหารชอบอยู่ในที่อบอุ่นและชื้น พรม หมอน เตียงนอน หรือตู้เสื้อผ้าจะเป็นที่อยู่อาศัยของครอบไรฝุ่น ในห้องนอนหนึ่งห้องจะมีไรฝุ่นอาศัยอยู่นับล้านตัว คนที่มีอาการแพ้ไรฝุ่นเมื่อสูดลมหายใจหรือสัมผัสกับที่นอนที่มีไรฝุ่นอาศัยอยู่โปรตีนของไรฝุ่นที่ตายแล้วและมูลของมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมากผิดปรกติทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ เช่น คันตามผิวหนัง น้ำตาไหล ไอ ซึ่งอาจทำให้เป็นโรคทางเดินหายใจอักเสบและโรคหืดหอบได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป