รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ฝนเทียม
ฝนเทียมเป็นเทคโนโลยีการดัดแปรงสภาพอากาศให้เกิดฝนตกด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์น้ำฝนที่ได้เหมือนน้ำฝนตามธรรมชาติ การทำฝนเทียมมี ๓ ขั้นตอน หนึ่งก่อกวนโดยใช้เครื่องบินโปรยผงเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์ NaCl) ไปบนเมฆช่วยให้เกิดเมฆเร็วขึ้นกว่าธรรมชาติ สองเลี้ยงให้อ้วนเป็นการใช้แคลเซียมคลอไรด์เร่งให้เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้น สามโจมตีเมื่อเมฆอุ่นเริ่มแก่ตัวจัดฐานเมฆลดระดับลงมาก็จะโจมตีแบบแซนวิชโดยใช้เครื่องบินเมฆอุ่นสองเครื่องปฏิบัติการบินขนาบทั้งสองข้างพร้อมกันจะเกิดเป็นเม็ดฝนตกลงมาสู่พื้นดิน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป