รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ทำไมนิ้วมือนิ้วเท้า จึงเหี่ยวย่นเมื่อไปว่ายน้ำ ?
สาเหตุก็เพราะว่าผิวหนังชั้นนอกสุด ซึ่งเป็นหนังกำพร้ามีเซลล์ผิวสองชั้น ชั้นนอกเป็นเซลล์หนาทั้งหยาบและแห้ง ถ้าแช่อยู่ในน้ำนานๆ ก็จะซึมซับน้ำเอาไว้ไม่เหมือนกับเซลล์ผิวหนังชั้นในที่ไม่สามารถซึมซับน้ำจึงขยายตัวตามผิวหนังชั้นนอกไม่ได้ และการยึดกันของผิวหนังทั้งสองชั้นนี่แหละที่ทำให้เกิดรอยย่นขึ้น ที่เราเห็นว่านิ้วมือนิ้วเท้าจะเกิดรอยย่นได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็เพราะว่าปลายนิ้วมีขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวหนังน้อยและมีร่องผิวลึกจึงเกิดเป็นรอยย่นได้ชัดเจนกว่าผิวหนังบริเวณอื่น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป