รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน แซคคาริน คืออะไร ?
แซคคารินหรือน้ำตาลเทียมคือสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานมีลักษณะเป็นเกล็ดหรือผลึกสีขาวขุ่น ละลายน้ำได้ดี ทนความร้อนสูงมีความหวานเป็นห้าร้อยเท่าของน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ เมื่อเราทานเข้าไปจะรู้สึกหวานมากและมีรสขมติดลิ้นเล็กน้อย กระทรวงสาธารณสุขห้ามใช้แซคคารินในผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสรวมทั้งนม เพราะเป็นสารที่ให้ความหวานไม่ไห้พลังงานแก่ร่างกาย โดยปรกติแล้วจะใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดเท่านั้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป