รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน เครื่องช่วยฟัง คืออะไร ?
เครื่องช่วยฟังคือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน ประกอบด้วยไมโครโฟนจิ๋ว ทำหน้าที่รับเสียงและเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปที่เครื่องขยายเสียงเพื่อขยายสัญญาณไฟฟ้าให้ตรงกับผู้ใช้และลำโพงจิ๋วทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นสัญญาณเสียงส่งเข้าไปในหู มีหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบ เครื่องช่วยฟังช่วยผู้สูญเสียการได้ยินรับฟังเสียงได้ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างปรกติขึ้น แต่บางครั้งผู้มีปัญหาทางการได้ยินบางคนอาจไม่ต้องการเครื่องช่วยฟังซึ่งจะให้คุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางวินิจฉัยว่า จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ เพราะผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินบางประเภทสามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป