รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ยางมะตอย คืออะไร ?
ยางมะตอยหรือสารแอสฟัลท์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบที่มีสีดำเหนียว มีความหนืดสูง ใช้เป็นตัวยึดประสานป้องกันการรั่วซึมและทนความเป็นกรดหรือด่างอ่อนๆ ได้ดี สามารถเปลี่ยนเป็นของเหลวหรืออ่อนตัวเมื่อดถูกความร้อนและแข็งตัวเมื่อถูกความเย็น ยางมะตอยชนิดแอสฟัลท์ซีเมนต์และยางมะตอยชนิดเหลวนิยมนำมาใช้สร้างผิวถนน ลานจอดรถทำหน้าที่ประสานระหว่างหินและทรายให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือนำมาผลิตเป็นวัสดุกันซึมอย่างกระเบื้องกันซึมและสีกันสนิม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป