รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน CERN
CERN เซิร์น เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่งประเทศในทวีปยุโรปมีประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งทั้งหมด 12 ประเทศโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่นี่เป็นแหล่งรวมมันสมองทางด้านฟิสิกส์ทั่วทวีปยุโรป หน้าที่หลักๆ ของเซิร์นคือการค้นคว้าทดลองงานทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์งานที่เซิร์นกำลังทำการทดลองอยู่ตอนนี้ถือว่าสำคัญมากเขากำลังใช้เครื่องเร่งอนุภาค LHC รูปวงแหวนที่สร้างขึ้นใต้พื้นดินยิงอนุภาคโปรตอนสองตัวให้ชนกันภายใต้สภาวะสุญญากาศซึ่งคาดว่าผลที่ได้อาจทำให้เราเข้าใจถึงการกำเนิดของจักรวาล

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป