รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ชิคุนกุนยา
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ใช้เวลาในการฟักตัว 1-12 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูงและมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายคล้ายไข้เลือดออกแต่ไม่มีการรั่วของพลาสมาในเส้นเลือดผู้ป่วยจึงไม่ช็อกเหมือนไข้เลือดออก แต่อาจจะเกิดการชักได้โดยไข้จะขึ้นสูงมาก อาการที่เด่นชัดของโรคนี้ก็คือ ปวดตามข้อมื้อข้อเท้าอาจรุนแรงถึงกับขนาดขยับข้อไม่ได้ อาจหายได้เองภายใน 1-12 สัปดาห์ ชิคุนกุนยาพบมากในช่วงฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนมากขึ้น แม้โรคนี้จะไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออกแต่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงต้องใช้วิธีรักษาตามอาการโดยให้ยาลดไข้ ยาลดอาการปวดตามข้อรวมทั้งให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ โรคนี้พบได้ทุกกลุ่มอายุ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป