รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน เชื้อดื้อยา
ยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบรักษาอาการที่มีการติดเชื้อจากแบคทีเรีย แต่ถ้านำมาใช้ไม่ถูกกับโรคหรือใช้ในปริมาณที่มากเกินไปนานวันเข้าเชื้อแบคทีเรียอาจจะเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมให้ทนต่อฤทธิ์ยาจึงทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรือที่เรียกว่า อาการดื้อยา เมื่อเกิดอาการดื้อยาแล้วเชื้อแบคทีเรียสามารถถ่ายทอดการดื้อยาได้ด้วยการส่งชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมไปให้แบคทีเรียชนิดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เชื้อดื้อยาเพิ่มจำนวนมากขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป