รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ดินประสิวในอาหาร
ดินประสิวหรือโปรแตสเซียมไนเตรตเป็นสารเคมีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อนุญาตให้ใช้ในอาหาได้ โดยจะไปทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงในเนื้อสัตว์ทำให้มีสีให้คงสภาพอยู่ได้นานจึงยังดูเหมือนสดอยู่เสมอพ่อค้าแม่ค้าจึงนิยมใส่ใน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม แฮม เบคอน ไส้กรอก กุนเชียง เพื่อให้สีแดงสดดูน่ารับประทาน แต่ถ้าเราทานอาหารที่มีดินประสิวเข้าไปมากๆ อาจทำให้เกิดอาการท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ตัวเขียว หายใจไม่ออก หากได้รับเป็นประจำอาจทำให้เป็นสาเหตูของการเกิดโรคมะเร็ง ฉะนั้นจึงมีการควบคุมปริมาณดินประสิวในปริมาณไม่เกิน 500 มิลลิกรัมในเนื้อสัตว์หนึ่งกิโลกรัม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป