รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ฟอร์มาลีน
ฟอร์มาลีนหรือสารละลายฟอร์มาดีไฮด์เป็นสารที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคและใช้ในการฉีดหรือแช่ศพไม่ให้เน่าเปื่อย มีลักษณะใส ไม่มีสีและมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ถ้าเราได้รับฟอร์มาลีนไม่มากนักร่างกายก็จะกำจัดไปได้เอง ถ้าได้รับเข้าไปมากๆ ฟอร์มาลีนจะเปลี่ยนเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เซลล์ตายได้มีพิษร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร ถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีฟอร์มาลีนเข้าไปมากๆ จะทำให้ปวดศีรษะอย่างรุนแรง แน่นหน้าอก คลื่นไส้ ถ่ายท้อง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป