รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน กระป๋องสเปรย์
ภายในกระป๋องสเปรย์จะบรรจุสารสองประเภท ประเภทแรก ของเหลวที่ต้องการฉีดให้ฟุ้งกระจาย และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสารแรงดันสูงที่อยู่ในรูปของของเหลว  ละลายอยู่กับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำลังช่วยอัดและดันสารผลิตภัณฑ์ออกจากหัวฉีด กระป๋องสเปรย์มีส่วนประกอบอยู่สามส่วนหลักๆ คือ ตัวกระป๋อง ลิ้นปิดเปิด และชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้ เมื่อเรากดชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ด้านบนจะทำให้ลิ้นเปิดออกและผลิตภัณฑ์ภายในจะถูกแรงดันอัดผ่านปลายท่อออกมา ของเหลวที่เป็นสารขับดันจะกลายเป็นไอและละเหยไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงแค่ละอองของสารที่ต้องการฉีดพ่นลอยอยู่ในอากาศเท่านั้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป