รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน หั่นหัวหอมร้องไห้ ?
เป็นเพราะในหัวหอมมีสารประกอบซัลเฟอร์หรือกำมะถัน เมื่อเราหั่วหัวหอมทำให้กระจายออกมาในอากาศและเอ็นไซม์ในหัวหอมช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ฟุ้งกระจายมาเข้าตาเราและเมื่อเข้าสู่ตาเราจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำหล่อเลี้ยงภายในตากลายเป็นกรดซัลฟลูริกส่งผลให้เกิดการระคายเคืองและแสบร้อนในตา ร่างกายจึงผลิตน้ำตาเพื่อชะล้างลดอาการระคายเคือง กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 30 วินาทีเท่านั้น ถ้าเรานำหัวหอมไปผัดหรือต้มอนูของหัวหอมก็จะเปลี่ยนไปทำให้ไม่แสบร้อนเวลาทาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป