รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน สารสื่อนำประสาท คืออะไร ?
สารสื่อนำประสาทหรือเปปไทด์เป็นสารที่ได้จากการย่อยโปรตีนทำหน้าที่เชื่อมต่อเซลล์ประสาทแต่ละเส้นเพื่อการส่งต่อข้อมูลไปยังสมองทำให้สมองประมวลผลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอาหารตามธรรมชาติที่มีสารสื่อนำประสาทอยู่มากก็คือพวก ถั่วเหลือง และอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง ร่างกายจะทำการย่อยโปรตีนและดูดซึมเปปไทด์ในเวลาประมาณสิบชั่วโมง ถ้าเราทานอาหารประเภทถั่วเหลืองไม่เพียงพอก็จะทำให้สมองล้า การทานอาหารที่มีสารสื่อนำประสาทหรือเปปไทด์ก็จะช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวช่วยในการทำกิจกรรมนั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป