รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน สารตะกั่วในไข่เยี่ยวม้า
ไข่เยี่ยวม้ามีวิธีทำสองวิธีคือ พอกด้วยสารผสมบางชนิด และดองด้วยสารละลายด่าง  แต่มีผู้ผลิตบางรายเติมออกไซด์ของตะกั่วหรือสารตะกั่วลงในส่วนผสมของสารที่ใช้ทำไข่เยี่ยวม้าเพื่อให้ใข่ขาวนั้นแข็งตัวได้อย่างสม่ำเสมอทำให้พบว่ามีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในไข่เยี่ยวม้าด้วย สารตะกั่วจัดเป็นสารโลหะหนักที่มีพิษและมักสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ โดยเฉพาะตับ ไต กระดูก กล้ามเนื้อและระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ทำให้ปวดศีรษะ ความจำเสื่อม โลหิตจาง ควบคุมการทรงตัวไม่ได้และเสียชีวิตในที่สุด ไข่เยี่ยวม้าต้องตรวจสอบสารตะกั่วต้องมีสารตะกั่วไม่เกินสองมิลลิกรัมต่อน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม และเราสามารถสังเกตุไข่เยี่ยวม้าที่ปนเปื้อนสารตะกั่วได้โดยดูจากไข่ขาวซึ่งจะมีสีดำมากกว่าปรกติและดูขุ่นไม่เหมือนไข่เยี่ยวม้าทั่วๆ ไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป