รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน เรารับรสอาหารได้อย่างไร ?
เรารับรสอาหารได้ก็เพราะว่าที่ลิ้นของเรามีปุ่มรับรสอาหารกระจายอยู่ทั่วไป โดยปุ่มรับรสหวานจะอยู่ที่ปลายลิ้น รสขมจะอยู่ที่โคนลิ้น รสเปรี้ยวจะอยู่ที่ข้างลิ้น รสเค็มจะอยู่ที่ปลายลิ้นและข้างลิ้น ลิ้นของเราไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดแต่ที่เราเผ็ดเพราะเกิดจากการระคายเคืองของเยื่อบุภายในปาก เมื่อเราทานอาหารน้ำลายของเราจะไปทำปฏิกิริยากับอาหารและจะไปกระตุ้นปุ่มรับรสต่างๆ ให้ขยายตัวเพื่อให้รับรสได้ง่ายขึ้นและจะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อแปลความหมายว่ารสอะไรทำให้เรารับรู้รสอาหารนั่นเอง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป