รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ไบโพลาร์ โรคอารมณ์แปรปรวน
โรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์แปรปรวนเป็นโรคที่แพทย์ไทยกำลังจับตามองเพราะมีผู้ป่วยมากถึงหกแสนกว่าคนและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ช่วงหนึ่งคลื้นเคลง รื่นเริงสนุกสนาน อารมณ์ดีมากกว่าปรกติ บางรายจะมีอารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าวมากและจะมีอาการนี้อยู่ประมาณ 4-6 เดือนแล้วก็จะสลับกับอารมณ์ซึมเศร้า เบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับนานๆ เข้าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย ส่วนมากเริ่มเป็นกับกลุ่มคนอายุก่อนวัยกลางคนหรืออายุประมาณ 30 ปี และคนที่คิดมากหรืออาจจะเกิดจากพันธุกรรม ผู้ชายกับผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นได้เท่าๆ กัน โรคนี้แพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นความผิดปรกติของสารสื่อนำประสาทในสมองโดยมีสารสื่อนำประสาทที่ไม่สมดุลทำให้เกิดอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โรคนี้รักษาให้หายได้ด้วยยา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป