รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน สเต็มแซลล์จากฟันน้ำนม
สเต็มแซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ทุกชนิดในร่างกายของเราสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เองพัฒนาจนกลายเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะได้ สเต็มแซลล์มีอยู่สองแบบคือ เซลล์ต้นกำเนิดในตัวอ่อน (Embryonic stem cell) กับแบบที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่โตเต็มวัยแล้ว (Adult stem cell) แพทย์พบว่าสเต็มแซลล์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของโพรงประสาทฟันสามารถเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมีศักยภาพพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้มากกว่าสองร้อยชนิด เราสามารถเก็บสเต็มแซลล์จากฟันน้ำนมหกซี่หน้าบนและล่างและฟันกรามซี่สุดท้ายหรือฟันครุฑ แต่ต้องคัดแยกสเต็มแซลล์หลังหลุดออกมาไม่เกิน 24 ชั่วโมง จึงจะได้ผลดีที่สุด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป