รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน พรอพโพลิส
พรอพโพลิส (Propolis) คือสารสกัดจากรังผึ้งมีลักษณะเหนียวข้นได้มาจากยางของเปลือกไม้ที่ผึ้งงานได้รวบรวมเอาไว้และนำมาผสมกับไขผึ้ง ซึ่งผึ้งจะใช้สารสกัดนี้ซ่อมแซมรังอุดรอยรั่วรวมถึงใช้รักษาความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคที่จะกระจายในรังผึ้งด้วย พรอพโพลิสเป็นสารฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติเพราะมีสารประกอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และยับยั้งการอักเสบได้ดี ใช้สมานแผลและรักษาโรคผิวหนังต่างๆ ได้อีกด้วย จึงนิยมนำพรอพโพลิสมาผสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเช่น สบู่ ยาสีฟัน เพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป