รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ยา แอนด์ ยู
www.yaandyou.net หรือยากับคุณคือเว็บไซท์การสืบค้นและบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นผลงานความร่วมมือกันระหว่าง เนคเทค กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาหรือ วพย. รวบรวมข้อมูลยาที่ทางอย.ได้ขึ้นทะเบียนยาไว้แล้วมากถึงสองหมื่นชื่อ เว็บไซท์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของยาแต่ละชนิด วิธีการใช้ยา ข้อควรระวัง ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นและรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญมาให้อ่านและที่สำคัญยังเป็นภาษาง่ายๆ ให้คนทั่วไปเข้าใจได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป