รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน แอสปาแตม คืออะไร ?
สารให้ความหวานที่นิยมกันอย่างหนึ่งคือ แอสปาแตมหรือน้ำตาลเทียม ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมดาถึงสองร้อยเท่าแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงไม่ทำให้อ้วน แอสปาแตมมีองค์ประกอบหลักคือ กรดอะมิโนที่ได้จากโปรตีน เรามักพบสารชนิดนี้ได้ในเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป และอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน แอสปาแตมไม่มีอันตรายต่อร่างกายสำหรับคนทั่วไปหากทานไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม และไม่ใส่ในอาหารที่ร้อนจัดเนื่องจากความร้อนจะทำลายโครงสร้างของน้ำตาลซึ่งอาจกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป