รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ต่อมทอนซิล

 

ต่อมทอนซิล เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณ ช่องปาก โคนลิ้น และ หลังโพรงจมูก ต่อมทอนซิลจะสร้างเม็ดเลือดขาวบางชนิดเพื่อดักจับและกำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาทางปากหรือทางจมูก รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย

ต่อมทอนซิลต้องทำการดักจับเชื้อโรคอยู่ตลอดเลา จึงมักจะเกิดการติดเชื้อและอักเสบได้บ่อยๆ ส่งผลให้ร่างกายของเราเกิดอาการอ่อนเพลียมีไข้ขึ้นสูง เจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก และในเวลานั้นต่อมทอนซิลจะสร้างเม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันได้น้อยลงซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้

หากต่อมทอนซิลเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงร่างกายของเราจะมีอาการไอเรื้อรัง นอนกรน หายใจไม่สะดวก หากรุนแรงมากอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับได้ การรักษาเบื้องต้นแพทย์จะรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือทำการผ่าตัดต่อมทอนซิล ซึ่งขึ้นอยู่แล้วแต่อาการของรายนั้นๆ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป