หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Xplore’s high throughput experiment technology: focus area, services, and academic network”
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Xplore’s high throughput experiment technology: focus area, services, and academic network”
4 ต.ค. 2566
0
สวทช. ร่วมกับ SCG
ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน TECH>>X
รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Xplore’s high throughput experiment technology: focus area, services, and academic network” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับ
Dr. LUCA RONGO, CEO และ Mr. GUILLAUME MAGAN ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ High Throughput Experiment จาก Xplore
📌วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม CC305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และผ่านระบบ online Webex
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Xplore’s high throughput experiment technology: focus area, services, and academic network”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ