หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน แผนกลยุทธ์ สวทช.
แผนกลยุทธ์ สวทช.
15 พ.ย. 2566
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 7.2
18 พ.ย. 2565
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 7.1
20 ต.ค. 2565
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 7.1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับย่อ
1 พ.ย. 2564
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับย่อ
7 ต.ค. 2564
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)
23 ธ.ค. 2563
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.4 (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับย่อ
21 พ.ย. 2563
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 – 2568)
20 พ.ย. 2563
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. (พ.ศ. 2563-2567)
19 พ.ย. 2563
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.3 (พ.ศ. 2563 – 2567) 
18 พ.ย. 2563
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566) 
17 พ.ย. 2563
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1 (พ.ศ.2561-2565) 
16 พ.ย. 2563
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ (2560-2564) 
หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน แผนกลยุทธ์ สวทช.