หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว สวทช.
ปฏิทินกิจกรรม
30 เม.ย. 2566
สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)” ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
14 เม.ย. 2566
UCD ร่วมกับ สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) *** โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน ***
อ่านเพิ่มเติม
29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
[NAC2023] แนะนำ Open House เส้นทางต่อยอดธุรกิจในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
อ่านเพิ่มเติม
28 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
[NAC2023] แนะนำหัวข้อสัมมนาเด่นและน่าสนใจในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
อ่านเพิ่มเติม
22 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance: RSM)
อ่านเพิ่มเติม
3 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
Final Call เปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 70 ทุน
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.พ. 2566
ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Sustainability in Food Industry”
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Operation: RSO)
อ่านเพิ่มเติม
17 ก.พ. 2566
SUTD ร่วมกับ สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) *** โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน ***
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม