หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว สวทช.
ปฏิทินกิจกรรม
29 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ขอเชิญร่วมงาน “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22” หรือ CDIC 2023
อ่านเพิ่มเติม
29 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง ครั้งที่ 5 (Advanced Engineering Workshop V)
อ่านเพิ่มเติม
26 ก.ย. 2566
สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
อ่านเพิ่มเติม
18 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566
ขอเชิญร่วมงาน NSTDA-KU Rice Field Day2023 งานแสดงพันธุ์ข้าวใหม่ ข้าวเพื่ออุตสาหกรรม l ข้าวเพื่อสุขภาพ
อ่านเพิ่มเติม
8 ก.ย. 2566
International Online Seminar On Genomics and Molecular Epidemiology of Antimicrobial Resistance in ASEAN and Pacific Rim
อ่านเพิ่มเติม
6 ก.ย. 2566
นาโนเทค สวทช. จัดสัมมนา “Shaping the Future of Beauty & Food Innovation” ในงานแถลงข่าวการจัดงาน Vitafoods Asia 2023
อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา DIGITAL HEALTH กุญแจปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ (ฟรี)
อ่านเพิ่มเติม
21 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ค. 2566
“การแถลงผลการศึกษาความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับบริการดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล”
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม