หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 มิ.ย. 2567
“อนุทิน – ศุภมาส” ร่วมแถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ตั้งเป้า 5 ปีผลิตด้านเซมิคอนดักเตอร์ 8 หมื่นคน - EV 1.5แสนคน - AI 5 หมื่นคน พร้อมพัฒนาระบบนิเวศหนุนการลงทุนใหม่ ยกระดับสู่ hub อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
อ่านเพิ่มเติม
17 มิ.ย. 2567
เด็กไทยสุดปังคว้ารางวัลชนะเลิศ Kibo-ABC Award แข่งขันนำเสนอผลการทดลองบนอวกาศ
อ่านเพิ่มเติม
17 มิ.ย. 2567
สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ และ สสวท. ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนวัตกร สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เข้าถึงชุมชน ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG
อ่านเพิ่มเติม
14 มิ.ย. 2567
อว. แถลงความพร้อมจัดงานใหญ่ “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
14 มิ.ย. 2567
สัมมนาพลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IIOT Solutions
อ่านเพิ่มเติม
14 มิ.ย. 2567
“ศุภมาส” นำทีมผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
อ่านเพิ่มเติม
14 มิ.ย. 2567
สวทช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การขับเคลื่อนการดำเนินงาน BCG Implementation เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลด้าน CO2, CE, SDG เพื่อการค้าและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
14 มิ.ย. 2567
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดอบรมปลูกป่าได้เห็ด หนุนความรู้เกษตรกรปลูกเห็ดป่ากินได้ ช่วยรักษ์ป่า พร้อมสร้างรายได้เสริมอาชีพ
อ่านเพิ่มเติม
13 มิ.ย. 2567
เด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ Kibo-ABC Award แข่งขันนำเสนอผลการทดลองบนอวกาศ
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม