หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มี.ค. 2566
สวทช. ร่วมผนึกกำลัง มข. เสริมแกร่งทางวิชาการ เดินหน้าการวิจัย สร้างและขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค
อ่านเพิ่มเติม
23 มี.ค. 2566
(เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคาร B แจ้งวัฒนะ กทม.
อ่านเพิ่มเติม
23 มี.ค. 2566
เปิดตัว “โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ Internet of Things (IoT) ของไทยสู่อาเซียน” Uplift Thai’s Service Robots and Internet of Things (IOT) to ASEAN เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ เสริมศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
23 มี.ค. 2566
ลุยสวน “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง >> ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีพัฒนา “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” สู่ “ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง” ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างสินค้าที่มีความหลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวเหลือทิ้ง ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรราชบุรีให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
22 มี.ค. 2566
เยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ Kibo-ABC Award แข่งขันนำเสนอผลการทดลองบนอวกาศ
อ่านเพิ่มเติม
18 มี.ค. 2566
สวทช. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
17 มี.ค. 2566
นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาน้ำยาเคลือบผิวโซลาร์เซลล์ ด้วยเทคโนโลยีเคลือบนาโน (Nano Coating) ลดการเกาะของฝุ่น เพิ่มสมบัติสะท้อนน้ำ พร้อมขยับสู่ดีพเทคสตาร์ตอัปในชื่อ “นาโน โค๊ตติ้ง เทค”
อ่านเพิ่มเติม
16 มี.ค. 2566
นวัตกรรม ‘คอปเปอร์ไอออน’ สารยับยั้งเชื้อก่อโรคประสิทธิภาพสูง ช่วยบรรเทาปัญหาโรคระบาดในสุกร >> นาโนเทค สวทช. พัฒนา ‘นวัตกรรมสารคอปเปอร์ไอออน (Ionic Copper) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคสูง’ เพื่อหนุนแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร ลดค่าใช้จ่าย และลดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
15 มี.ค. 2566
อากาศยิ่งร้อน พืชพรรณก็ยิ่งเฉา นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาสเปรย์ทำความเย็นอัดแก๊สแรงดันสูงที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ รวมถึงธาตุอาหารเสริมและรอง ในชื่อ ‘iPlant Multipurpose Spray’ ช่วยลดอุณหภูมิภายในของพืช ลดการคายน้ำจากอากาศร้อน ช่วยให้พืชสดชื่น ไม่เหี่ยวเฉา ตอบความต้องการธุรกิจไม้ดอก ไม้ประดับ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้เมืองหนาวราคาสูงที่นำมาปลูกในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม