หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ปีที่ 2 – Carbon Neutral Society”
สมัครเข้าร่วมโครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ปีที่ 2 – Carbon Neutral Society”
3 พ.ค. 2567
0

ขอเชิญชวน นักเรียน/นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ปีที่ 2 – Carbon Neutral Society” โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรมเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดคาร์บอน (Carbon neutrality 2050) โดยสามารถต่อยอดเป็นผลงานต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ และต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการตามภูมิภาคของตนเอง
ได้ที่ https://www.lodplienlokproject.com หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนาธุรกิจเชิงสังคม

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

02 564 7100 ต่อ 6610 (นริศา), 6680 (ดร.ปิยะวรรณ)

Email : bitt-sbd@nanotec.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ปีที่ 2 – Carbon Neutral Society”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ