หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Pharma Connect..จับคู่ และต่อยอด..
Pharma Connect..จับคู่ และต่อยอด..
1 มิ.ย. 2566
0
ปฏิทินกิจกรรม

Pharma Connect..จับคู่ และต่อยอด..

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการด้านยาเคมี สมุนไพร สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม และวัคซีน ที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพบกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกับได้รับเงินสนับสนุนโครงการจาก สวทช.

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นิติบุคคลไทยที่มีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นบุคคลธรรมดา(ต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก่อนทำสัญญารับเงินทุนสนับสนุน)
2.มีโจทย์วิจัยด้านยา, สมุนไพร, สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม หรือวัคซีนที่มีแผนพัฒนาออกสู่ตลาด
3.มีแผนต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงและขยายผลเชิงพาณิชย์
4.พร้อมเข้าร่วมทุกกิจกรรมในโครงการ
5.มีความพร้อมในการลงทุน ก่อนได้รับการเบิกจ่าย เงินสนับสนุนภายหลัง

วิธีการสมัคร

สแกน QR code เพื่อกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบได้ที่ https://forms.gle/g6pq1EQragFFHHCX7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณศศิวรรณ เลาหสินณรงค์
094 938 0770
sasiwan.lao@nstda.or.th
ดร.วันวิสาข์ ทองคำวิฑูรย์
061 645 6354
wanwisa.tho@nstda.or.th

 

1 มิ.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: