หน้าแรก คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ Decktopus กับการนำเสนอด้วย AI
Decktopus กับการนำเสนอด้วย AI
1 เม.ย. 2567
0
Uncategorized
นานาสาระน่ารู้

รายละเอียดและความสามารถของ Desktopus AI  :  
      ตัวช่วยสร้าง Content หรือ Story Telling ที่น่าสนใจสำหรับการสร้าง Presentation ผ่านการใช้งานออนไลน์ รองรับการใช้งานภาษาไทยได้อย่างดี เหมาะสำหรับการช่วยสร้างเรื่องราวและภาพประกอบที่สนใจ โดยใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อน

 

วิธีใช้งาน
1.ทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ซึ่งสามารถสมัครได้ทั้งอีเมลหรือ Account ที่รองรับหลากหลายการสมัคร
2.หลังจากสมัครแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะดำเนินการทำการนำเสนอในหัวข้อใด รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.ระบบจะมีการสอบถามถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะนำเสนอเพื่อกำหนดแนวทางนำเสนอให้ตรงใจ
4.จากนั้นระบบจะถามด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในสไลด์เพื่อกำหนดการนำเสนอให้ชัดเจน
5. ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะสอบถาม Theme หรือ Template การนำเสนอโดยมีรูปแบบให้ผู้ใช้เลือก
6. จากนั้นระบบจะดำเนินการสอบถามสิทธิ์การใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเท่านั้น โดยต้องมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
7. จากนั้นระบบจะมีการ Generate ข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถปรับแต่งคุณลักษณะขององค์ประกอบต่างๆ ได้โดยสะดวกหรือจะให้ AI ดำเนินการปรับแต่งให้ก็ได้

ภาพแสดงการใช้งานและแนวทางการนำไปใช้งานที่เกี่ยวข้อง

 

 โดยสรุป
Desktopus  เป็น โปรแกรมที่มี AI ในการช่วยจัดทำการนำเสนอที่มีมิติการใช้งานและความเชี่ยวชาญในการจัดทำการนำเสนอที่น่าสนใจ ใช้การสอบถามคำถามต่อผู้ใช้งานแล้ว generate ภาพให้ได้ทันที มีการ focus กลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายชัดเจน  

 

1 เม.ย. 2567
0
แชร์หน้านี้: