หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
รองประธาน
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รองประธาน)

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
-
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ