หน้าแรก นาโนเทค สวทช. รับมอบใบรับรอง ISO 13485 สำหรับชุดตรวจและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
นาโนเทค สวทช. รับมอบใบรับรอง ISO 13485 สำหรับชุดตรวจและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
9 มิ.ย. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ – ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จากนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยมี ดร. เดือนเพ็ญ จาปรุง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน, ดร. ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร และดร. จีราพร ลีลาวัฒนชัย จากทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน พร้อมด้วย นางสุดา สินสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการงานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นาโนเทค สวทช. เข้าร่วมรับมอบ

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 เป็นการรับรองใน 2 ส่วน คือ การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจและน้ำยาสำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ประกอบด้วย ชุดตรวจโปรตีนอัลบูมินเพื่อคัดกรองโรคไต (GO-sensor Albumin test), ชุดตรวจไกลเคทเตตอัลบูมินสำหรับคัดกรองและตรวจติดตามโรคเบาหวาน (SugarAL), ชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (NANO Covid-19 Antigen Rapid Test), ชุดตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (NanoFlu Rapid Test) และการออกแบบและพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ (Biological Indicators: BI)

ISO 13485 นี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานวิจัยทางด้านการแพทย์ของนาโนเทค และ สวทช. ที่จะเข้าสู่การวิจัยทางคลินิค (Clinical Trial) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ในการขึ้นทะเบียนในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 จะทำให้ นาโนเทค สามารถผลิตชุดตรวจทางการแพทย์ที่มีการควบคุมมาตรฐานอย่างมีระบบ ทำให้เป็นที่ยอมรับของพันธมิตรที่เข้าร่วมในโครงการ เสริมสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมของการผลิตชุดตรวจทางการแพทย์ภายในประเทศ และเอื้อให้ประชาชนจะได้สามารถเข้าถึงชุดตรวจที่มีคุณภาพที่ผลิตด้วยศักยภาพของนักวิจัยไทยในลำดับต่อไป” ผศ. ดร. ธนากร กล่าว

9 มิ.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: