หน้าแรก สดนาน! ยืดอายุน้ำมะนาว ด้วยกระบวนการ “นาโนเทคโนโลยี”
สดนาน! ยืดอายุน้ำมะนาว ด้วยกระบวนการ “นาโนเทคโนโลยี”
14 ก.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. จัดกิจกรรม NSTDA Meets The Press นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ .ลำปาง และ .เชียงใหม่ ไปพบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะนีมะนาวพร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมะนาวคั้นสด ที่มีคุณสมบัติคงสภาพความสดใหม่ได้นาน ด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งพิเศษ ซึ่งออกแบบและพัฒนากระบวนการโดยนักวิจัยนาโนเทค สวทช.  

สำหรับมะนีมะนาวเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีระดับนาโนไปพัฒนากระบวนการแปรรูปและยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร นับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน หรือ FoodSERP ของ สวทช. ที่พร้อมนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไปช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น.

แชร์หน้านี้: