หน้าแรก เปลี่ยนขยะขวดน้ำดื่มพลาสติก…สู่วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง
เปลี่ยนขยะขวดน้ำดื่มพลาสติก…สู่วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง
26 พ.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์ เปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกสู่วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งขวดน้ำดื่มพลาสติกชนิด PET (Polyethylene Terephthalate) มาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ ให้เป็นวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ (Metal−organic Frameworks : MOFs) ที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เนื่องจาก MOFs มีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับสารพิษหรือก๊าซต่าง ๆ ได้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการใช้เทคโนโลยีระดับนาโนไปช่วยลดมลพิษที่อาจเกิดจากการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

แชร์หน้านี้: