หน้าแรก สวทช. ร่วมมือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ
สวทช. ร่วมมือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ
5 ก.ย. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : NSTDA and Royal Police Cadet Academy form partnership to foster security technology

(5 กันยายน 2566) ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พลตำรวจตรี ภัทรภวัต สุขแสง ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และ พันตำรวจเอก เอกรินทร์ อิทธิวัฒนะ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจร่วมเป็นพยาน โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ด้านการวิจัยและความเชี่ยวชาญให้กับของบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ

ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีภารกิจมุ่งเน้นในการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ เชื่อมโยงกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนในการขยายผลการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หนึ่งในความสำเร็จของ สวทช. คือ การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ด้านการวิจัย และความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หน่วยงานระดับกองบัญชาการ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. มีความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยและพัฒนาด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ และการพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สวทช. มีความมุ่งหวังว่าการทำงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่งคงของประเทศนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการมุ่งเน้นบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรบุคลากรด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงนักเรียนนายร้อยตำรวจที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและต่อไป

พลตำรวจตรี ภัทรภวัต สุขแสง ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ เป็นการสร้างพันธมิตรในการวิจัย พัฒนาและยกระดับความร่วมมือที่มีอยู่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งเกิดจากทั้งสองฝ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการร่วมกันสร้างบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ทั้งนักวิจัย อาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขยายผลการนำผลงานวิจัยพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติรวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ

แชร์หน้านี้: